Zadzwoń+48 182068501

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANEZgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE ( RODO) informujemy że:

  1. Administratorem danych osobowych: uczniów, pracowników oraz ich rodzin jest Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem ul. Gimnazjalna 1 w Zakopanem. Kontakt mailowy: szkola.cechowa@wp.pl tel. kontaktowy: 727 500 509.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie Szkoły oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji spraw, a po tym okresie do celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom uprawnionym do ich pozyskiwania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
  5. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  6. Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje prawo :
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych a także cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie
  1. Dane osobowe nie są udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG )
  2. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.