Zadzwoń+48 182068501

Wyślij e-mailszkola.cechowa@wp.pl

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANE

  PODANIE
  1. Proszę o przyjęcie mnie do klasy Branżowej Szkoły I Stopnia
   Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem w zawodzie    I. DANE PERSONALNE KANDYDATA

   NAZWISKO:  IMIĘ:   DRUGIE IMIĘ:  
   DATA URODZENIA:  MIEJSCE URODZENIA :  PESEL:  TELEFON:  EMAIL:


   II.ADRES MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA

   POWIAT:   MIEJSCOWOŚĆ:  
   ULICA:   NUMER DOMU:   NUMER MIESZKANIA:  
   KOD POCZTOWY:  POCZTA:   III. DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

   NAZWISKO OJCA:   IMIĘ OJCA : ADRES OJCA:  
   TELEFON OJCA:

   NAZWISKO MATKI:   IMIĘ MATKI:  ADRES MATKI:  
   TELEFON MATKI:   IV. UKOŃCZONA SZKOŁA PODSTAWOWA

   NAZWA:  
   DATA UKOŃCZENIA:  MIEJSCOWOŚĆ:   V. INFORMACJE DODATKOWE
   A. DEKLARUJĘ SWÓJ UDZIAŁ:
   B. POPRZEDNIA SZKOŁA (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU PRZENIESIENIA):
    NAZWA:  MIEJSCOWOŚĆ:

  * Wymagane