Zadzwoń+48 182068501

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANEWażne wydarzenia
w Branżowej Szkole I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem
na rok szkolny 2021/2022:

Lista nadchodzących wydarzeń będzie aktualizowana na bieżąco.

1 września 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego

15 września 2021 – spotkanie z rodzicami

17-19 września – rajd szlakiem II Kompanii Zgrupowania Błyskawica

2-5 października 2021 – szkolna wycieczka do Warszawy

8-10 października 2021 – wyjazd integracyjny klas pierwszych

20 października 2021 – obchody dnia Komisji Edukacji Narodowej, jubileusz dziesięciolecia szkoły

1 listopada 2021 – Uroczystość Wszystkich Świętych, dzień wolny szkoły

11 listopada – Święto Niepodległości, apel i „śpiewki patriotyczne”

24 listopada 2021 – spotkanie z rodzicami

6 grudnia 2021Mikołajki, klasowe seanse kinowe

13 grudnia 2021 – szkolne kolędowanie

20 grudnia 2021 – 7 stycznia 2022 – zdalne nauczanie

23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022 – zimowa przerwa świąteczna

5 stycznia 2022 – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

10 stycznia 2022 – powrót do nauki stacjonarnej

12 stycznia 2022 – klasyfikacja śródroczna (rada pedagogiczna)

17-30 stycznia 2022 – ferie zimowe (uczniowie szkół branżowych przez tydzień ferii odbywają praktykę)

27 stycznia – 27 lutego 2022 – zdalne nauczanie

31 stycznia 2022 – rozpoczęcie zajęć drugiego semestru

luty/marzec 2022 – VIII Zimowe Igrzyska Szkół Rzemieślniczych i Izbowych w Zakopanem (ODWOŁANE)

1 marca 2022 – Dzień Żołnierzy Wyklętych, akademia patriotyczna

15 marca – 10 czerwca 2022 – Egzaminy czeladnicze w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

17 marca 2022 – Dzień Rzemieślnika Cechu Zakopane, uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

14-19 kwietnia 2022 – wiosenna przerwa świąteczna

27 kwietnia 2022 – spotkanie z rodzicami

1 maja 2022 – Święto Pracy, wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (dzień wolny)

2 maja 2022 – Święto Flagi Polski

3 maja 2022 – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski (dzień wolny)

1 czerwca 2022 – Dzień Dziecka, wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej, poinformowanie rodziców o ocenach za pomocą dziennika Librus

czerwiec 2022 – egzaminy zawodowe OKE

23 czerwca 2022 – pożegnanie klas trzecich

24 czerwca 2022 – zakończenie zajęć dydaktycznych, rozdanie świadectw

26 czerwca – 31 sierpnia – wakacje (uczniowie szkół branżowych przez miesiąc wakacji odbywają praktykę)

sierpień 2022 – egzaminy poprawkowe

31 sierpnia – ostatni dzień roku szkolnego 2021/2022