Zadzwoń+48 182068501

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANEKształcenie zawodowe w szkole cechowej (tak potocznie nazywana jest nasza placówka), odbywa się w klasach wielozawodowych, co daje możliwość poznania specyfiki różnych branż, których uczą się koledzy i koleżanki z danego oddziału:


Klasa „A” ma w swoich szeregach uczniów zawodów spożywczych: cukiernik, kucharz oraz „estetycznych”: fryzjer i krawiec.

Klasa „B” gromadzi uczniów zawodów technicznych: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz pojazdów samochodowych oraz stolarz; ciekawostką jest to, że klasa „B” najczęściej jest oddziałem męskim.

Klasa „C” reprezentowana jest przez budowlańców: hydraulików, elektryków i monterów instalacji i urządzeń sanitarnych oraz przez sprzedawców.


Zgodnie ze Statutem Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, liczba uczniów
w oddziałach nie przekracza 24 osób. W szkole ponadpodstawowej jest to optymalna liczba wychowanków, aby nauczyciel dotarł
z wiedzą do każdego ucznia, a także, aby nikt nie pozostał anonimowy. Dzięki zrzeszeniu pracodawców w Cechu Rzemiosł,
czyli naszym organie prowadzącym, atmosfera w szkole jest rodzinna: każdy uczeń zna prawie wszystkich kolegów i koleżanki
oraz nauczycieli, a poszczególni rzemieślnicy czują się współodpowiedzialni za proces wychowania i kształcenia młodzieży.