Zadzwoń+48 182068501

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANEBranżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem
jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Tę szkołę wybierają pasjonaci
poszczególnych zawodów.

Nasi uczniowie nie ponoszą kosztów comiesięcznego czesnego, a jedynie tzw. wpisowe (raz na rok).

Rozpoczynając rok kształcenia każdy uczeń bezpłatnie otrzymuje pakiet podręczników.


✓ Obecnie kształcimy 250. uczniów w 12. klasach. Swoje miejsce znajdują tutaj absolwenci szkół podstawowych z terenu powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego.

✓ Miejscem prowadzenia zajęć jest budynek Zakopiańskiego Centrum Edukacji przy ul. Kasprusie 35a, a siedzibą budynek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości przy ul. Gimnazjalnej 1 w Zakopanem.

✓ Sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesny sprzęt audio-wizualny oraz tablice interaktywne.

✓ Uczniowie podczas przerw mają do dyspozycji klub szkolny, w którym mogą napić się herbaty, zjeść posiłek i odpocząć w miłej, domowej atmosferze.

✓ Ofertę edukacyjną kierujemy do osób, które nie ukończyły 18. roku życia i zawarli umowę o pracę w celu nauki zawodu z pracodawcami (tzw. młodociany pracownik).

✓ Za praktyczną naukę zawodu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Szkoła cechowa kształci w branżach: sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, krawiec, fryzjer, stolarz, ślusarz, elektryk, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz pojazdów samochodowych.


ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZARYSEM DZIEJÓW NASZEJ SZKOŁY:

7 października 2010 r. – uchwała nr 43/2010 Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem o utworzeniu i prowadzeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej

28 lutego 2011 r. – wydanie pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Krakowie dla utworzenia „szkoły cechowej”

3 marca 2011 r. – złożenie wniosku do Starosty Tatrzańskiego wraz z opinią kuratora oświaty o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Tatrzańskiego

15 marca 2011 r. – wpis Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Tatrzańskiego

7 kwietnia 2011 r. – zgodnie z uchwałą nr 23/2011 Zarządu Cechu na stanowisko dyrektora nowo powstałej szkoły powołano mgr Ewę Zydroń; kolejnymi dyrektorami byli: mgr Władysława Skupień, mgr Barbara Jachymiak; obecnie funkcję dyrektora pełni mgr Artur Skiepko

w roku 2016 placówka świętowała jubileusz pięciolecia istnienia

2017 r. – reforma szkolnictwa, zgodnie z którą dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe przekształcone zostały w branżowe szkoły I stopnia

1 września 2017 r. – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości rozpoczęła kolejny rok szkolny jako Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem

1 września 2019 r. –  w naszej szkole otwarto aż 6 oddziałów klas pierwszych, w których miejsce znaleźli pierwsi absolwenci klas ósmych oraz ostatni absolwenci klas trzecich gimnazjum

marzec 2020 r. – ze względu na epidemię, nasza placówka zorganizowała naukę zdalną: utworzenie własnej, przejrzystej platformy do e-learningu, dzięki której uczniowie mogli kontynuować naukę

20 października 2021 r. – uroczystość dziesięciolecia szkoły, podczas której w gronie znamienitych gości wspominaliśmy początki szkoły oraz cieszyliśmy się z sukcesów edukacyjnych i zawodowych naszych uczniów

23 czerwca 2022 r. – uroczystość pożegnania klas trzecich – najliczniejszego rocznika w historii naszej placówki, gdyż szkołę ukończyło przeszło 120 uczennic i uczniów!

Dalszą historię napiszmy wspólnie…