Zadzwoń+48 182068501

Wyślij e-mailszkola.cechowa@wp.pl

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANE

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zakopanem

Branżowa Szkoła Zawodowa w Zakopanem to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

Uchwałą nr 43/2010 z dnia 07.10.2010 r. Zarząd Cechu podjął decyzję o utworzeniu i prowadzeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem.

W dniu 03 marca 2011 roku został złożony wniosek do Starostwa Tatrzańskiego wraz z pozytywną opinią Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2011 roku.

szkola cech zakopane

W związku z powyższym Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, wpisana została do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Tatrzańskiego, w dniu 15 marca 2011r. pod numerem E.4330.43 i uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności tj. 01 września 2011r. w systemie dziennym.

Uchwałą nr 23/2011 z dnia 7.04.2011r. Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości powołał na stanowisku Dyrektora Szkoły Panią mgr Ewę Zydroń.

Od 1 września 2017 roku Ministrerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z reformą szkolnictwa, przekształciło zasadnicze szkoły zawodowe na branżowe szkoły I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia w Zakopanem przyjmuje absolwentów Gimnazjum, którzy nie ukończyli 18 roku życia i zawarli umowę o pracę w celu nauki zawodu z pracodawcami ( otrzymują wynagrodzenie).

Obecnie młodzież naszej szkoły kształci się w następujących zawodach:

fryzjer, elektryk, cukiernik, stolarz, sprzedawca, kucharz, krawiec, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty nadaniu uprawnień szkoły publicznej patrz 1/2 i 2/2
decyzja Starosty Tatrzańskiego w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej patrz 1/2i 2/2
zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek patrz str 1/2i 2/2
zmiana miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych patrz str 1/1
zmiana rodzaju placówki patrz str 1/2 i2/2