Zadzwoń+48 182068501

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANE  

Jeżeli zastanawiasz się czy Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem to odpowiednie miejsce dla Ciebie, to zapraszam do zapoznania się z poniższą „ścieżką kariery”, dzięki której poznasz, w jaki sposób podjąć odpowiedzialną decyzję w Twoim życiu! ㋡


1. Zastanów się, w jakim zawodzie chciał(a)byś pracować. Myślę, że pomoże Ci w tym poniższa rozpiska:

a) fryzjer

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

b) krawiec

Wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych.

c) kucharz

Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

d) piekarz

Prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

e) cukiernik

Wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach przekładanych nadzieniami oraz obciąganych różnego rodzaju polewami i kuwerturą, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętów.

f) sprzedawca

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

g) mechanik pojazdów samochodowych

Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.

h) elektromechanik pojazdów samochodowych

Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.

i) blacharz samochodowy

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

j) lakiernik samochodowy

Przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.

k) stolarz

Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju mebli, stolarki budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewnopodobnych t.j. płyt, oklein i innych.

l) elektryk

Montuje, diagnozuje i naprawia instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych.

m) monter instalacjii urządzeń sanitarnych

Odpowiada za prawidłowy montaż instalacji i urządzeń sanitarnych; zajmuje się prowadzeniem konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych.

n) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Montuje ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy, montuje płyty podłogowe i okładziny ścienne w suchej zabudowie, wykonuje pomocnicze prace malarsko-tapeciarskie oraz posadzkarsko-okładzinowe.

o) ślusarz

Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części; przeprowadza próby po naprawach.

2. Skontaktuj się z rzemieślnikiem, który w Twojej okolicy pracuje w wybranym zawodzie i może zostać Twoim mistrzem zawodu. Może Ci w tym pomóc kolega/koleżanka, ale także informacja ze strony Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem:

http://www.cech.zakopane.pl/praca-i-nauka-w-twoim-zawodzie.html

→ Zakopane ul. Gimnazjalna 1, tel. 18 20 68 501.

3. Przygotuj wymagane do rekrutacji i zawarcia umowy dokumenty:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

b) świadectwo z wynikami egzaminu ósmoklasisty

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania wybranego zawodu

d) informacje osobowe ucznia: 

– imiona rodziców, 

– numer telefonu do rodziców

– adres zamieszkania, 

– data i miejsce urodzenia,

– numer ewidencyjny PESEL,

– imię i nazwisko mistrza zawodu,

– numer telefonu do mistrza zawodu,

– nazwę i adres zakładu szkolącego,

– datę rozpoczęcia praktyki,

– wybrany zawód.

4. Podpisz umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ucznia młodocianego.

W podpisaniu umowy biorą udział: uczeń, właściciel zakładu rzemieślniczego lub osoba przez niego upoważniona, jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun.

5. Kiedy zostaniesz przyjęty do Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, wykonuj swoje obowiązki rzetelnie, abyś stał się jej absolwentem.