Zadzwoń+48 182068501

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANE

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że w poniedziałek, 2 maja 2022 r., zajęcia w naszej szkole odbywać się będą zgodnie z planem – nie jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych i praktyk.

Do zobaczenia w szkole! 🙂

Z okazji Świąt Paschalnych – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, społeczność naszej szkoły składa wszystkim Przyjaciołom, Absolwentom i Kandydatom, serdeczne życzenia miłości – takiej, jak Jezus względem nas, wiary – w to, że On nas zbawił i nadziei, że nas również nie będzie w grobie!

Dnia 8 kwietnia br. w Zakopanem odbyły się obchody upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej podczas II wojny światowej.

Wśród reprezentantów szkół nie zabrakło również pocztu sztandarowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, reprezentowanego przez Dyrektora i uczniów naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00 w sankturarium Najświętszej Rodziny Mszą świętą, podczas której uczestnicy polecali poległych w Katyniu. Następnie przemaszerowano na cmentarz przy ul. Nowotarskiej, aby złożyć hołd zamordowanym przy kolumbarium, gdzie znajduje się ziemia z miejsc uświęconych krwią Polaków.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Zgodnie z najnowszymi przepisami od 17 maja 2021 r. w naszej szkole wprowadzone zostaje nauczanie hybrydowe.

Oznacza to, że 50 % wszystkich uczniów szkoły będzie mogło uczyć się
stacjonarnie w szkole, pozostali uczniowie będą uczyć się zdalnie.


Szczegółowy harmonogram nauki hybrydowej został przesłany do rodziców i uczniów poprzez
dziennik elektroniczny Librus.