Zadzwoń+48 182068501

Wyślij e-mailszkola.cechowa@wp.pl

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANE

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zakopanem

Dnia 19 października 2016r. społeczność szkoły: uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele rodziców oraz absolwenci wzięli udział w uroczystościach z okazji 5-lecia szkoły, Dnia Edukacji Narodowej, Ślubowania klas pierwszych oraz pasowania na czeladnika.

Po wprowadzeniu sztandaru Cechu i odśpiewaniu hymnu państwowego wszystkich przybyłych przywitał Starszy Cechu Pan Franciszek Kaletka. W uroczystości wzięli udział między innymi: Starosta Powiatu Tatrzańskiego Piotr Bąk, przedstawiciele władz miasta Zakopane: Zofia Kiełpińska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu oraz Sekretarz Miasta Grzegorz Cisło, władze Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: Zastępca Prezesa Jan First oraz Główny Specjalista ds. Kwalifikacji Zawodowych Bogumiła Kołbon.

W ciekawy sposób 5-letnią historię szkoły przedstawiła Dyrektor Biura Cechu Pani Władysława Skupień. Prezentację urozmaicił krótki film z życia szkoły nagrany przez nauczyciela Pana Wojciecha Zycha.

#


Prezes Cechu pasował na czeladników absolwentów szkoły, którzy zdali egzamin z najlepszymi wynikami.

Uhonorowano także nauczycieli odznaczeniami resortowymi.

Prezes Jan First wręczył odznaczenia Pani Ewie Zydroń – pierwszemu dyrektorowi szkoły, nauczycielom: Aleksandrze Doleżuchowicz, Ewie Gajer, Magdalenie Gościej, Kazimierzowi Konarskiemu, ks. Januszowi Korepcie, Witoldowi Osińskiemu, Cecylii Pandyrze, Agnieszce Rafacz, Ewie Siarzewskiej, Mirosławie Świostek, Wojciechowi Zychowi oraz Pani Władysławie Skupień.

Część artystyczną przedstawili uczniowie przygotowani przez Panią Aleksandrę Doleżuchowicz.

Po części artystycznej nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych, a po nim pani dyrektor szkoły złożyła życzenia uczniom i nauczycielom oraz mistrzom zawodu.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście. Po ich wystąpieniu nastąpiło wyprowadzenie sztandaru i wszyscy udali się na okolicznościowy obiad.