Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 trwa do 31.08.2020r.

Kandydatów prosimy o wypełnienie poniższego formularza i naciśnięcie przycisku wyślij.

 

PREZENTACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ

  

O SZKOLE:

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości rozpoczęła swoją działalność jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa w roku szkolnym 2011/2012. Obecnie uczy się w szkole 200 uczniów w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu u uprawnionych do tego pracodawców w zawodach: blacharz i lakiernik samochodowy, kucharz, cukiernik, piekarz, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, fryzjer, krawiec, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz – tynkarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Siedziba szkoły znajduje się w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 1. Miejscem prowadzenia zajęć lekcyjnych jest Zakopiańskie Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a w Zakopanem. Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości jest szkołą niepubliczną, która otrzymała uprawnienia szkoły publicznej dnia 01.09.2011r.

REKRUTACJA:

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły powinien:

  1. Wypełnić poniższe podanie i wysłać (w formie elektronicznej)
  2. Podanie o przyjęcie do szkoły dla absolwentów szkoły podstawowej - pobierz (osobiście w biurze Cechu) 
  3. Załączyć potwierdzenie przyjęcia na praktykę - pobierz lub poprosić o pomoc w znalezieniu nr 727500503
  4. Zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
  5. Trzy aktualne fotografie (format jak do legitymacji szkolnej)
  6. Dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
    orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (lekarz rodzinny) w terminie do 07.08.2020r.

    W SPRAWACH WĄTPLIWYCH ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO:


tel. 18 20 685 01 lub 727 500 509

w godzinach 8.00 – 15.00

 

ZAPISY:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Gimnazjalna 1, 34-500 Zakopane

w godzinach 8.00 – 15.00