ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

Rok szkolny 2017/18 zainaugurowano w Branżowej Szkole I Stopnia Mszą Św. w kościele Miłosierdzia Bożego, którą odprawił ksiądz proboszcz Piotr Pławecki. Uczniowie klas I – rozpoczynający naukę w naszej szkole już w kościele poznali swoich wychowawców oraz większość nauczycieli, którzy będą ich uczyli.

Po Mszy Św. uczniowie i grono pedagogiczne udali się do budynku Cechu przy ul. Gimnazjalnej. W wypełnionej po brzegi Sali Obrad odbyła się wspólna uroczystość. Rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Cechu i odśpiewaniem hymnu państwowego. Po przemówieniach Prezesa Zarządu – Starszego Cechu pana Franciszka Kaletki i Dyrektora Szkoły pani Barbary Jachymiak młodzież przygotowana przez panią Bożenę Berbekę przedstawiła okolicznościowy program artystyczny związany z rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Po zakończeniu tej części i wyprowadzeniu sztandaru uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klasowymi. Klasy I przeszły do budynku ZCE przy ul. Kasprusie aby zapoznać się z miejscem gdzie będą odbywać się zajęcia edukacyjne.


GALERIA ZDJĘĆ