PODANIE
DANE PERSONALNE KANDYDATA

Proszę wpisać swoje dane personalne

ADRES MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA
DANE KONTAKTOWE
DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
UKOŃCZONA SZKOŁA
INFORMACJE DODATKOWE

Proszę wybrać rodzaj zajęć

 


POPRZEDNIA SZKOŁA
OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz publikowanie wizerunku do celów związanych
z procedurami obowiązującymi w szkole (zgonie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zmianami oraz informacją stanowiącą załącznik do niniejszego formularza) od dnia dzisiejszego do dnia ukończenia szkoły.

Zabezpieczenia
Powered by BreezingForms