UWAGA UCZNIOWIE, NOWY KOMUNIKAT!

Szanowni Uczniowie i Nauczyciele,

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r., zajęcia dydaktyczno – wychowawcze pozostają zawieszone do dnia 24 maja 2020r. W tym czasie kontynuujemy lekcję na naszej platformie szkolnej: http://lekcje.szkolacechowa.pl

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalc ... cje-prawne